Kompetencer

Med rigtig mange års erfaring inden for byggebranchen samt altid opdateret med den nyeste viden, materialer, værktøjer og maskiner kan vi tilbyde vores kunder

  • høj håndværksmæssig kvalitet
  • fornuftige priser
  • aflevering til aftalt tid
  • stabilitet
  • fleksibilitet

Kloakarbejde

 Alt aut. kloakarbejde udføres i forbindelse med nyanlæg, mini rensningsanlæg, nedsivningsanlæg, reparation, vedligeholdelse og tv-inspektion.​

Jord

Vi udfører alle typer gravearbejde i forbindelse med nybyggeri, ombygning, tilbygning, reetablering, nedgravning af kabler, dræn planering m.m.​

Belægningsarbejde

Vi anlægger alt fra indkørsler, terrasser og fortove til parkeringspladser.

Nedbrydning

 Nedbrydning af huse, staldbygninger og gylletanke samt opbrydning af gulve, og betonpladser med: Minigraver med hydraulikhammer, Rendegraver med hydraulikhammer, Gravemaskine med hydraulikhammer.

​​

Borede fundamenter

 Vi borer huller fra 10 cm til 120 cm. Huller bores med gummihjulsgravemaskine.​

Maskinpark

 Vi råder i øjeblikker over følgende maskin: 3 gravemaskine; 3 gummihjullæsser; 1 rendegravere; 3 minigraver; 1 kranbil m grab; boreudstyr fra 15cm til 120 cm og diverse småmateriel.

Thorupvej 28B • DK - 7451 Sunds • Tlf. +45 97 14 20 60 • Mobil. +45 23 98 44 90post@sundse.dk  •  CVR: 30706323